The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0
Pure Hemp CBD Regular - Gói 25 hạt

CBDSeeds

Pure Hemp CBD Regular - Gói 25 hạt

50 VND

Bán theo gói: 25 hạt
Thông tin về hạt:
Nhà lai tạo: CBDSeeds
Giống: Trội Indica (25% Sativa, 65% Indica)
Di truyền: Pure CBD X Dub Hemp
Phù hợp cho canh tác trong nhà (indoor) và ngoài trời (outdoor)
Thời gian nở hoa indoor: 49-63 ngày
Hàm lượng CBD: 6-9%
Hàm lượng THC: 0.2%
Tỷ lệ CBD/THC = 45:1

Chia sẻ sản phẩm này


Thêm nữa từ bộ sưu tập này