The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0
Power Plant - Feminized (gói 100 hạt)

Tiger One®

Power Plant - Feminized (gói 100 hạt)

4.900.000 VND
0

Bán theo gói:

100 hạt / gói

Thông tin:

Power Plant là giống có sản lượng cao, ra hoa nhanh, và trội Sativa

Nhà lai tạo/ thương hiệu

Tiger One Bulk

Giống

Trội Sativa

Giới tính

Cái


Chia sẻ sản phẩm này


Thêm nữa từ bộ sưu tập này