The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0
Orange Bud - Feminized

Dutch Passion®

Orange Bud - Feminized

970.000 VND
2

Một giống cần sa mà bạn chắc chắn sẽ thử lại - một khi bạn đã thử, bạn sẽ thích nó. Orange Bud từ Dutch Passion được lấy từ 100% cha mẹ Skunk gốc, do đó rút ra từ di truyền từ những phát triển nhân giống đột phá của những năm 80 và 90. Một số giải thưởng Cannabis Cup rất xứng đáng và 16,5% THC - hãy tận hưởng!

Genetics Sativa-dominant
Parents Skunk
Flowering Time 7-8 weeks
THC 17%
Available as Feminized seeds
Awards Cannabis Cup (High Times)
Flowering Type Photoperiod
Sex Feminized

Chia sẻ sản phẩm này


Thêm nữa từ bộ sưu tập này