The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0
Moby Dick - Feminized (gói 100 hạt)

Tiger One®

Moby Dick - Feminized (gói 100 hạt)

4.900.000 VND
0

Bán theo gói:

100 hạt / gói

Thông tin:

Moby Dick là giống lai trội Sativa được tạo ra bằng cách lai giữa Haze với White Widow. Dòng này đáng chú ý vì nồng độ THC cao, khả năng chống lại bệnh tật và năng suất cực kỳ cao. 

Khi canh tác indoor, Moby Dick chỉ có chiều cao  50 - 70 cm nhưng vẫn cho năng suất 1000 gr / m2 trong thời gian ra hoa 60 - 70 ngày. Canh tác outdoor, giống này mọc cao hơn nhiều, tới 200 cm, cho năng suất 1500 gr / cây. 

Mùi hương và vị của cam quýt, gia vị và gỗ. Mức THC là 21% với CBD dưới 0,5%. Tác dụng của nó rất mạnh mẽ và nâng cao tinh thần.

Nhà lai tạo/ thương hiệu

Tiger One Bulk

Di truyền giống

Haze x White Widow

Giống

Trội Sativa

Giới tính

Cái

Nồng độ THC

21%

Sản lượng

Indoor: 1000g/ m2

Outdoor: 1500g/ cây

Chiều cao

Indoor50 – 70 cm

Outdoor: có thể đạt đến 200cm

Chu kì ra hoa

60 – 70  ngày


Chia sẻ sản phẩm này


Thêm nữa từ bộ sưu tập này