The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0
Blue Dream - Feminized (gói 100 hạt)

Tiger One®

Blue Dream - Feminized (gói 100 hạt)

4.900.000 VND

Bán theo gói:

100 hạt / gói

Giới thiệu:

Thông tin đang được hoàn thiện.

Chia sẻ sản phẩm này


Thêm nữa từ bộ sưu tập này