The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0
Auto Cheese NL Feminised - Gói 5 hạt

Ministry of Cannabis

Auto Cheese NL Feminised - Gói 5 hạt

38 VND

Bán theo gói: 5 hạt

Thông tin về hạt:

Giống tự động nở hoa Auto Cheese NL là kết quả của sự lai tạo giữa Auto Cheese x Auto Northern Lights. Đây là giống dễ canh tác, cây phát triển nhanh và mạnh, có khả năng chống nấm mốc và sâu bệnh tốt, chồi phát triển rất lớn và khá đặc. Thời gian nở hoa 65-67 ngày. Khi được sử dụng, Auto Cheese NL cho hiệu ứng high cân đối, vui vẻ và sáng tạo.

Nhà lai tạo: Ministry of Cannabis
Giống: Trội Indica / Autoflowering (30% Sativa 50% Indica 20% Ruderalis)
Di truyền: Auto Cheese x Auto Northern Lights
Hiệu ứng: High cân đối, vui vẻ và sáng tạo.
Mùi vị: Mùi funky kết hợp mùi của pho mát.
Phù hợp cho canh tác trong nhà (indoor) và ngoài trời (outdoor)
Sản lượng Indoor: 110 g/ 1 cây
Sản lượng outdoor: 220 g / 1 cây
Thời gian nở qua: 6,5 tuần
Hàm lượng THC: 16%


Chia sẻ sản phẩm này


Thêm nữa từ bộ sưu tập này