The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Trở thành cộng tác viên

Bạn muốn bán các sản phẩm của hatcansa? 

Không cần bỏ vốn, không cần quản lý hàng hoá, có thể làm mọi lúc mọi nơi, chiết khấu tốt là những gì bạn sẽ nhận được khi cộng tác với hatcansa.com

Liên hệ với chúng mình tại đây và để lại các thông tin về bạn theo biểu mẫu sau:

  1. Họ và Tên:
  2. Tuổi của bạn: 
  3. Tỉnh đang sinh sống:
  4. Nick Facebook:
  5. Nick Telegram (nếu có):
  6. Trang hoặc / và Nhóm Facebook, Telegram bạn đang điều hành (nếu có):
  7. Email của tài khoản đã đăng ký trên website hatcansa.com (để setup mã CTV nếu được chấp nhận): 

Mọi thông tin cá nhân của bạn đều được bảo mật, xem chi tiết mục 4. Chính sách riêng tư.

Chúng mình sẽ phản hồi email của bạn trong vòng 12h (24h tối đa không kể các ngày lễ tết). Sau khi được phê duyệt, tài khoản Cộng tác viên của bạn sẽ chính thức được kích hoạt.

Điều kiện để trở thành Cộng tác viên

  • Yêu cầu có kỹ năng tư vấn, bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, đam mê với công việc, có kiến thức về các sản phẩm muốn bán.
  • Yêu cầu tài khoản đăng ký có hoạt động.
  • Yêu cầu giữ liên lạc / tương tác qua lại.

Bạn muốn biết tài khoản Cộng tác viên hoạt động như thế nào? Click vào đây.

hatcansa.com
Cannabis Seed Bank, Established in 2016