The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Về chúng tôi

hatcansa.com là dịch vụ mua hạt giống cần sa trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được mua trực tiếp 100% từ châu Âu.

Để mua hạt giống cần sa, vui lòng liên hệ với một trong các cộng tác viên của chúng tôi trong danh sách này.

Danh sách đối tác của chúng tôi:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Những hạt giống của chúng tôi được bán như đồ lưu niệm và cho mục đích sưu tập dành riêng người lớn (người trên 18 tuổi). Các quy định xung quanh hạt giống cần sa rất khác nhau giữa các quốc gia. Tại Việt Nam, việc trồng cây cần sa có thể bị trừng phạt theo pháp luật. hatcansa.com sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất hợp pháp các hạt giống này do các bên thứ ba thực hiện.

hatcansa.com

Cannabis Seed Bank, Established in 2016