The first cannabis seeds e-shop in Vietnam
Giỏ hàng 0

Cộng tác viên

Dưới đây là danh sách cộng tác viên của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc với họ để được giúp đỡ trong trường hợp:

    • Bạn muốn thanh toán bằng tiền VNĐ (chuyển khoản trong nước)
    • Bạn cần tư vấn thêm các thông tin chuyên sâu về hạt
    • Bạn gặp khó khăn với việc mua hàng sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin, Litecoin, XRP, Ether
Nguyễn Long
 
Linh Khi
Speak English
 
Hột Cần
Speak English
 
Bhagang
Speak English
 
Võ Thị Yến Nhi
Hạt Kần Sa
 
Hoàng Mạnh Huy
 
Duck Vie
 
Stoner HN