Giỏ hàng 0

Cộng tác viên

Dưới đây là danh sách cộng tác viên của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc với họ để được giúp đỡ trong trường hợp:

  • Bạn gặp khó khăn với việc mua hàng bằng Bitcoin
  • Bạn muốn thanh toán bằng tiền VND (chuyển khoản trong nước)
  • Bạn cần tư vấn thêm các thông tin chuyên sâu về hạt

1. Manup Napo - Nguyễn Long 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033911690733

- Nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và mua hạt trên website giúp bạn. 

2. Linh Khi 

https://www.facebook.com/thor9200

- Nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và mua hạt trên website giúp bạn. 

3. Ba Hạt Mơ 

https://www.facebook.com/hatmo.ba.3

- Nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và mua hạt trên website giúp bạn. 
 

Ghi chú: Vui lòng liên lạc nếu bạn muốn hợp tác / trở thành cộng tác viên của hatcansa.com