The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Thời gian nở hoa nhanh


Hạt giống cái (feminized), khi được gieo trồng sẽ phát triển thành những cây cần sa có thời gian nở hoa nhanh, thường là có thể thu hoạch sau khoảng 44 - 60 ngày kể từ khi cây bắt đầu bước vào giai đoạn nở hoa.