The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Super Sativa Seed Club®

Hạt cần sa cao cấp với sự tuyển chọn độc đáo của các hạt giống cần sa kết hợp gen “Old School” quý hiếm có từ những năm 1980 và gen tốt nhất của hạt giống cần sa hiện đại. Trụ sở tại Amsterdam - Hà Lan.