The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Serious Seeds®

Hoạt động từ năm 1994 ở Hà Lan, tập trung sản xuất hạt giống chất lượng cao, ổn định và nhất quán cho y tế và giải trí. Tất cả các hạt giống đều được sản xuất theo từng đợt nhỏ và chọn thủ công để đảm bảo chất lượng. Đạt 102 giải thưởng đến tháng 5 năm 2021