The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Royal Queen Seeds®

Ngân hàng hạt giống được thành lập vào năm 2007 có 2 cửa hàng tại Amsterdam và Haarlemmerstraat, Hà Lan và 1 cửa hàng tại Barcelona, Tây Ban Nha sở hữu một số giống cần sa tốt nhất của châu Âu. Hiện nay, RQS hoạt động tại 17 quốc gia ở Châu Âu và cung cấp hơn 90 giống cần sa chất lượng cao.