The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Philosopher Seeds®


Ngân hàng hạt giống đến từ Girona, một tỉnh ở đông bắc Tây Ban Nha có lịch sử từ cuối những năm 90, được tạo ra bởi những người đam mê di truyền cần sa Sativa. Năm 2008, công ty chính thức tham gia thị trường Quốc Tế với mục đích chia sẻ với những người đam mê khác về việc thu thập và bảo tồn gen của loài thực vật tuyệt vời này.