The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Khalifa Genetics®

Khalifa Genetics lai tạo với các giống cần sa cũ và các giống cần sa hiếm để cung cấp cho người đam mê sưu tập những giống rất ổn định và độc đáo.