The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Phù hợp để làm JBO


Những hạt giống có tính an thần cực mạnh, thích hợp để chiết xuất dầu cần sa cho mục đích điều trị bệnh nan y. Lưu ý rằng để có được mẻ dầu chất lượng cao nhất: bạn nên pha trộn búp của 3-6 giống có tính an thần mạnh với nhau.