The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Hạt giống gai dầu

Hạt giống gai dầu công nghiệp truyền thống hoặc được lai tạo tại châu Âu, thường được canh tác trên diện rộng ngoài trời để lấy hạt, hoặc để lấy sợi, hoặc để lấy CBD. Những hạt này hầu như không có hoặc có rất ít hàm lượng THC.