The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

High Hemp®

High Hemp Co. là một trong những công ty đầu tiên chuyên về giấy cuốn hữu cơ, tự hào với những sản phẩm sạch hơn, có hương vị hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Họ đã tạo ra xu hướng mới về giấy cuốn gai dầu hữu cơ để thay thế giấy cuốn truyền thống.