The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Hạt trội Sativa


Hạt trội Sativa là hạt giống có nguồn gen nhiều hơn 50% Sativa. Những cây cần sa thuộc họ Sativa thường rất cao lớn, có hình dạng như cây thông, có màu sắc xanh sáng và những nhánh của lá rất nhỏ và cách xa nhau. Khi được sử dụng cho hiệu ứng high não bộ, thích hợp cho việc sử dụng vào ban ngày.