The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Hạt số lượng lớn

Những hạt giống được đóng gói với số lượng từ 50 hạt trở lên. Nếu bạn cần hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ với một trong số những cộng tác viên của chúng mình ở đây.