The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Hạt Automatic


Những hạt thuộc loại Automatic là những hạt được lai tạo giống với giống cần sa Ruderalis, giống này trong tự nhiên thường được tìm thấy ở Châu Á, ví dụ như ở Nga. Những giống thuộc họ Ruderalis thường có hình dáng nhỏ, hoa khi thu hoạch không có chứa nhiều thành phần THC. Những hạt Automatic khi được ươm trồng sẽ tự động nở hoa khi cây trưởng thành mà không cần phải thay đổi thời gian chiếu sáng xuống 12h/12h.