The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Hàm lượng THC:CBD = 1:1

Hạt giống được lai tạo để cây có thể sản xuất ra được hàm lượng THC và CBD cao ngang nhau trên búp hoa vào thời điểm thu hoạch. Thích hợp để chiết xuất dầu cần sa cho mục đích y tế và giải trí.