The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Hàm lượng CBG cao

Hạt giống được lai tạo để cây có thể sản xuất ra được hàm lượng CBG cao trên búp hoa vào thời điểm thu hoạch, các giống này cũng có thể đồng thời có hàm lượng CBD ở mức cao hoặc THC ở mức cao tuỳ vào mục đích và kỹ thuật của nhà lai tạo. Thích hợp để chiết xuất dầu cần sa cho mục đích y tế.