The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Green House Seeds®


Ngân hàng hạt giống có trụ sở tại Hà Lan. Nguồn gen của Green House là kết quả của nhiều năm dày công nhân giống. Tất cả đều có đặc tính giải trí cũng như y học đặc biệt, đảm bảo hương thơm và mùi vị độc đáo.