The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Giống thấp, lùn

Hạt giống khi được canh tác sẽ phát triển thành cây cần sa có chiều cao dưới 1,2 mét, thích hợp với không gian nhỏ hẹp trong nhà.