The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Giống cao lớn


Hạt giống khi được canh tác sẽ phát triển thành những cây cần sa có chiều cao lớn hơn 3 mét. Thường được canh tác ngoài trời.