The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Genehtik Seeds®

Từ cuối những năm 90, Genehtik có những hạt giống đặt biệt. Thử nghiệm các giống lai khác nhau và các hạt giống khắp nơi trên thế giới, tạo ra các giống của riêng mình. Hoàn toàn ổn định và chất lượng.