The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Event sinh nhật 2 năm Alice Seeds

Tặng 1000 gói 1 hạt cho 1000 đơn đầu tiên nhân dịp sinh nhật Alice Seeds 2 năm tuổi. Giới thiệu về thương hiệu Alice Seeds®

  • 100 Bubblegum feminized
  • 100 Gorilla feminized
  • 100 Grandaddy Purple feminized
  • 100 Jack Herer feminized
  • 100 Master Kush feminized
  • 100 Super Silver Haze feminized
  • 100 Wedding Cake feminized
  • 100 Purple Kush feminized
  • 100 White Widow feminized
  • 100 Purple Punch feminized