The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Dutch Passion®

Chính thức thành lập tại Amsterdam, ngân hàng hạt giống lâu đời nhất thế giới, là một trong số ít các công ty có hạt giống nguyên bản. Cung cấp những hạt giống tốt nhất cho những người trồng tự túc để giải trí và chữa bệnh.