The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Dinafem®

Ngân hàng hạt giống Dinafem, hiện là một trong những ngân hàng hạt giống lớn nhất thế giới, được thành lập vào mùa thu năm 2002. Vào thời điểm đó, nhóm của Dinafem bắt đầu làm việc chuyên sâu về nghiên cứu và phát triển hạt giống cần sa. Ngay từ đầu công việc đã được chú trọng để có thể tạo ra được những giống cần sa Indica và Sativa tốt nhất thế giới.