The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

CBD Isolate 98%

CBD chiết xuất đơn lẻ (CBD isolated) là sản phẩm chỉ có chứa CBD (cannabidiol) và không có bất kỳ thành phần cannabinoids nào khác.