The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

CBD E-liquid, vape

Chất lỏng được sử dụng để vape bằng cách sử dụng bút vape, còn được biết đến với tên e-juice hay vape oil hay distillate.