The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

CBD chiết xuất toàn phần

CBD chiết xuất toàn phần (CBD Full Spectrum Extract) có nghĩa là sản phẩm có chứa cả CBD và các cannabinoid khác được tìm thấy trong cây gai dầu. Đây là loại CBD có giá trị y tế cao.