The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Boveda

Boveda là sản phẩm đầu tiên trên thế giới có khả năng kiểm soát độ ẩm 2 chiều. Thông qua việc tự động hấp thu và giải phóng hơi nước để đảm bảo độ ẩm luôn trong mức mong muốn của bạn.