The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Blimburn Seeds®


Ngân hàng hạt giống hàng đầu tại Mỹ. Hoạt động hơn 20 năm với mạng lưới rộng khắp trên thế giới. Tự hào đã tạo ra 2 giống cần sa danh tiếng: Mamba Negra và Zombie Death Fuck.