The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Barney’s Farm®

Ngân hàng hạt giống đến từ Amsterdam, Hà Lan có lịch sử kéo dài gần 30 năm nhưng mức độ nổi tiếng của Barney’s Farm vẫn chưa bao giờ giảm sút. Các giống cần sa mới thường xuyên được phát hành, cho phép ngày càng nhiều khán giả tiếp tục thưởng thức những hạt giống chất lượng cao.