The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Anesia Seeds®


Được biết đến với việc sản xuất một số chủng có hàm lượng THC mạnh nhất hiện nay, Anesia Seeds đã nhân giống và phát triển hạt giống trong hơn 15 năm. Anesia đã tạo ra các dòng nổi tiếng như Big Bazooka, Blackberry Moonrock, FAT Monkey Auto và Banana Kush.