The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

420 Fast Buds®

Ngân hàng hạt giống đến từ Barcelona, Tây Ban Nha. Trong những năm qua, nhóm Fast Buds đã làm việc chăm chỉ để tạo ra các giống cần sa autoflowering đạt được các giải thưởng trên toàn thế giới, từ Hoa Kỳ đến Nam Mỹ.