The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Tham gia nhận hạt miễn phí

Chào đón ngày 20 tháng 4 - Tham gia nhận hạt giống miễn phí❗️❗️❗️

Hạt giống cần sa

Chào đón ngày 20 tháng 4 - Tham gia nhận hạt giống miễn phí❗️❗️❗️

Tặng hạt giống miễn phí từ ngày  03/04/2022 tới hết ngày 20/04/2022 Đối với những người ủng hộ cần sa, 420 hoặc 4/20 hoặc 20 tháng 4 có ý nghĩa to lớn. Ngày 20 tháng 4 được kỷ niệm bởi những người hút cần sa trên toàn thế giới như động lực để chia sẻ với những người bạn đồng hành và các tổ chức lớn hàng năm. Nhân dịp lễ này hatcansa.com tặng ngay 1 hạt giống miễn phí khi bạn chia sẻ bài post lên tường Facebook của bạn, và tag 3 người bạn của bạn xuống phía...

Đọc thêm →