The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Lịch sử của điếu cần 🚬

Hạt giống cần sa

Làm thế nào mà hip-hop lại góp phần làm cho điếu cần trở thành chủ đề không thể thiếu của stoner? Bài hát đầu tiên đề cập đến điếu cần?

Thời điểm nào Snoop Dogg hút điếu cần đầu tiên của ông? Cùng tìm hiểu qua video sau. 🧐Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn


Để lại bình luận