The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Làm sao để biết cần sa của bạn chất lượng 🚬

Hạt giống cần sa

Làm sao để biết cà sân của bạn chất lượng? 🤔 Chỉ có một cách để biết chắc liệu cỏ dại của bạn có tốt hay không. Kiểm tra tro. 🚬


Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn


Để lại bình luận