The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Điều gì làm cho các giống Purple Kush có màu tím? 🧐

Hạt giống cần sa

Điều gì làm cho các giống Purple Kush có màu tím? 🧐

🌱 Giống Purple Kush có tại hatcansa.com: https://www.hatcansa.com/products/purple-kush-feminised-1-3-5-15-25Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn


Để lại bình luận