The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Câu chuyện về giống OG Kush

Hạt giống cần sa

Mọi người đều tin rằng, giống này bắt nguồn từ California, giữa những năm đầu thập niên 90. Và nó là sự lai tạo giữa hai giống khác nhau. Lịch sử về giống này vẫn còn là ẩn số.. 🧐

Video belong to Herb

Các giống OG Kush có tại hatcansa: https://www.hatcansa.com/search?q=og

Hatcansa.com | Cannabis seed bank, established in 2016

#hatcansa #hatcansacom #OG_Kush #California #Chemdawg #giống_cần_sa #cần_sa

 Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn


Để lại bình luận