The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Câu chuyện về giống AK-47

Hạt giống cần sa

Nét đẹp của AK-47 được tạo nên bởi các giống cổ điển Colombian, Mexican, Thái và Afghanistan. 🏞 

Video belong to Herb .

Hatcansa.com | Cannabis seed bank, established in 2016

#hatcansa #hatcansacom #cần_sa #ak47 #hạt_cần_sa #420Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn


Để lại bình luận