The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

✨ Barney's Farm tại Spannabis 🇪🇸

Hạt giống cần sa

✨ Barney's Farm tại Spannabis 🇪🇸 Barney's Farm là một nhà lai tạo hạt giống được thành lập vào năm 1986. Barney's Farm đã lai tạo giống và tạo ra các giống mới từ khắp nơi trên thế giới.


Bài viết cũ hơn Bài viết mới hơn


Để lại bình luận