The first cannabis seeds e-shop in Viet Nam
Giỏ hàng 0

Tin tức & Kiến thức

Amnesia - MỘT GIỐNG CỰC KỲ DỄ TRỒNG, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI CHƯA CÓ KINH NGHIỆM

Hạt giống cần sa

Amnesia - MỘT GIỐNG CỰC KỲ DỄ TRỒNG, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI CHƯA CÓ KINH NGHIỆM

AMNESIA LÀ MỘT GIỐNG CỰC KỲ DỄ TRỒNG, THÍCH HỢP CHO NGƯỜI CHƯA CÓ KINH NGHIỆM. Là một giống trội sativa, có sản lượng cao, thu hoạch sau 9 đến 10 tuần. Với một mức THC cao từ 18%-24% sẽ mang lại cho bạn cảm giác đầy năng lượng và cởi mở hơn.  

Đọc thêm →


Cần sa được hợp pháp hóa có công bằng cho tất cả mọi người?

Hạt giống cần sa

Cần sa được hợp pháp hóa có công bằng cho tất cả mọi người?

Video phân tích về trường hợp cần sa được hợp pháp hóa, lấy Mỹ làm ví dụ. Liệu việc hợp pháp hóa cần sa có công bằng cho tất cả mọi người? Nó phức tạp hơn bạn nghĩ nhiều.

Đọc thêm →


Royal Queen Seeds tại Spannabis 2015 🇪🇸

Hạt giống cần sa

Royal Queen Seeds tại Spannabis 2015 🇪🇸

Đọc thêm →


Dutch Passion tại Spannabis 2014 🇪🇸

Hạt giống cần sa

Dutch Passion tại Spannabis 2014 🇪🇸

Đọc thêm →


✨ Barney's Farm tại Spannabis 🇪🇸

Hạt giống cần sa

✨ Barney's Farm tại Spannabis 🇪🇸

✨ Barney's Farm tại Spannabis 🇪🇸 Barney's Farm là một nhà lai tạo hạt giống được thành lập vào năm 1986. Barney's Farm đã lai tạo giống và tạo ra các giống mới từ khắp nơi trên thế giới.

Đọc thêm →